วัดปกรณ์ธรรมาราม จังหวัดระยอง

วัดปกรณ์ธรรมาราม จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 11/10/2014, 23:59, ชม: 10 ครั้ง

วัดปกรณ์ธรรมาราม

ข้อมูลวัดปกรณ์ธรรมาราม
วัดปกรณ์ธรรมาราม เป็นชื่อวัดทางราชการ ชื่อที่ชาวบ้านเรียกหรือชื่อเดิม วัดซอย 4 สังกัดมหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ภาค 13 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 28มกราคม 2518 เป็นวัดราษฎร์ ปัจจุบันมีพระสมุห์ผัด วรธมฺโม เป็นเจ้าอาวาส

สถานที่ติดต่อวัดปกรณ์ธรรมาราม
วัดปกรณ์ธรรมาราม ม. 8 ตำบลมาบข่า บ้านค่าย ระยอง 21180177887

177888

218069

218070

credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ