วัดหนองผักหนาม จังหวัดระยอง

วัดหนองผักหนาม จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 11/10/2014, 23:51, ชม: 31 ครั้ง

วัดหนองผักหนาม

ข้อมูลวัดหนองผักหนาม
วัดหนองผักหนามเป็นชื่อวัดทางราชการ สังกัดมหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ภาค ๑๓ เป็นวัดราษฎร์ ปัจจุบันมีพระครูบวรสมาจาร เป็นเจ้าอาวาส

สถานที่ติดต่อวัดหนองผักหนาม
วัดหนองผักหนาม ม.4 ตำบลมาบข่า บ้านค่าย ระยอง 21180106827

381683

381684

credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ