วัดคลองตาทัย จังหวัดระยอง

วัดคลองตาทัย จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 11/10/2014, 23:48, ชม: 27 ครั้ง

วัดคลองตาทัย

ข้อมูลวัดคลองตาทัย
วัดคลองตาทัยเป็นชื่อวัดทางราชการ สังกัดมหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ภาค 13 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2538 เป็นวัดราษฎร์ ปัจจุบันมีพระครูสุทธิบุญญากร เป็นเจ้าอาวาส

สถานที่ติดต่อวัดคลองตาทัย
วัดคลองตาทัย ม.3 คลองตาทัย ตำบลพนานิคม บ้านค่าย ระยอง 21180218093

106664

106679
credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ