วัดนพเก้าพนาราม จังหวัดระยอง

วัดนพเก้าพนาราม จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 11/10/2014, 23:44, ชม: 41 ครั้ง

วัดนพเก้าพนาราม

ข้อมูลวัดนพเก้าพนาราม
วัดนพเก้าพนาราม เป็นชื่อวัดทางราชการ เดิมเรียกว่าวัดมะขามคู่ สังกัดมหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ภาค 13 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2525 เป็นวัดราษฎร์ ปัจจุบันมีพระครูไพโรจน์อริญชัย เจ้าคณะตำบลพนานิคม เป็นเจ้าอาวาส

สถานที่ติดต่อวัดนพเก้าพนาราม
วัดนพเก้าพนาราม ม. 7 ตำบลพนานิคม บ้านค่าย ระยอง 21180177806

177807

177808

credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ