วัดประสิทธาราม จังหวัดระยอง

วัดประสิทธาราม จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 11/10/2014, 23:42, ชม: 49 ครั้ง

วัดประสิทธาราม

ข้อมูลวัดประสิทธาราม
วัดประสิทธารามเป็นชื่อวัดทางราชการ เดิมชาวบ้านเรียกว่า วัดหลักร้อย สังกัดมหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ภาค 13 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2529 เป็นวัดราษฎร์ ปัจจุบันมีพระครูประสิทธิ์ธรรมาภิรักษ์ เป็นเจ้าอาวาส

สถานที่ติดต่อวัดประสิทธาราม
วัดประสิทธาราม ม. 1 ตำบลพนานิคม บ้านค่าย ระยอง 21180177840

218071

218072

credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ