วัดหนองระกำ จังหวัดระยอง

วัดหนองระกำ จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 11/10/2014, 23:16, ชม: 31 ครั้ง

วัดหนองระกำ

ข้อมูลวัดหนองระกำ
วัดหนองระกำ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีพื้นที่ ๕ ไร่ ๓ งาน พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม อาคารเสนาสนะต่างๆ มีพระอุโบสถ สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๑ ศาลาการเปรียญ สร้างด้วยไม้เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๕ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลังเป็นอาคารไม้ วิหารและหอสวดมนต์ วัดหนองระกำสร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๐ ได้มีนามเดิมตามชื่อบ้าน ซึ่งหมู่บ้านนี้ประชาชนได้มาตั้งบ้านเรือนอยู่ริมหนองน้ำหนองระกำทั่วไป ประมาณพ.ศ. ๒๔๒๐ เมื่อมีประชาชนมากขึ้นจึงได้จัดสร้างวัดขึ้น ในปีพ.ศ. ๒๔๒๐ ในที่ดินของพ่อแต๋ง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖ ปัจจุบันมีพระครูวิสุทธิธีรธรรม(ประเสริฐ) เป็นเจ้าอาวาส

สถานที่ติดต่อวัดหนองระกำ
วัดหนองระกำ ม.2 หนองระกำ ตำบลพนานิคม บ้านค่าย ระยอง 21180547927

547928

547929

 

547930

 

credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ