วัดหนองหว้า จังหวัดระยอง

วัดหนองหว้า จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 11/10/2014, 23:13, ชม: 29 ครั้ง

วัดหนองหว้า

ข้อมูลวัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า เป็นชื่อวัดทางราชการ ชื่อที่ชาวบ้านเรียกหรือชื่อเดิม วัดเขาทรงเทพนิมิต สังกัดมหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ภาค 13 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2525 เป็นวัดราษฎร์ ปัจจุบันมีพระครูสังฆรักษ์วินัย วิสุทฺธสีโล เจ้าคณะตำบลพนานิคม เป็นเจ้าอาวาส

สถานที่ติดต่อวัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า ม. 6 ตำบลพนานิคม บ้านค่าย ระยอง 21180381638

381639

 

381640

credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ