วัดสิทธิสามัคคี จังหวัดระยอง

วัดสิทธิสามัคคี จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอปลวกแดง, 11/10/2014, 18:51, ชม: 33 ครั้ง

วัดสิทธิสามัคคี

ข้อมูลวัดสิทธิสามัคคี
วัดสิทธิสามัคคี เป็นชื่อวัดโดยทางราชการ ชื่อที่ชาวบ้านเรียกหรือชื่อเดิม วัดพงสตอ หรือวัดแม่น้ำคู้ใหม่สังกัด มหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ภาค 13 ที่ดินตั้งวัด มีเนื้อที่จำนวน 16 ไร่ มีหนังสือกรรมสิทธิ์ที่ดิน หนังสือมอบสิทธิของกรมประชาสงเคราะห์ ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปของบริเวณที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม ได้รับอนุญาตสร้างวัด เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2517 ประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2519 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ.2526 เนื้อที่กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร และได้ประกอบพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ 11-19 เมษายน พ.ศ.2527 ปัจจุบันมี พระอธิการสำลี สุทธาธิโก เป็นเจ้าอาวาส

สถานที่ติดต่อวัดสิทธิสามัคคี
วัดสิทธิสามัคคี ม. 5 ตำบลแม่น้ำคู้ ปลวกแดง ระยอง 211402446043244605

244606

credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ