วัดมาบเตย จังหวัดระยอง

วัดมาบเตย จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอปลวกแดง, 11/10/2014, 18:41, ชม: 37 ครั้ง

วัดมาบเตย

ข้อมูลวัดมาบเตย
วัดมาบเตย เป็นชื่อที่ทางราชการและชาวบ้านเรียก สังกัดมหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ภาค 13 ที่ดินตั้งวัด มีเนื้อที่จำนวน 14 ไร่ 39 ตารางวา มีหนังสือกรรมสิทธิ์ที่ดิน คือหนังสืออนุมัติของกรมประชาสงเคราะห์ 21125 เลขที่ มท. 0712/ก วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2517 ที่ตั้งวัดอยู่บนเนินสูง ติดถนนสาธารณณะจากอำเภอปลวกแดง ไปอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้รับอนุญาตสร้างวัด เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2519 และประกาศตั้งเป็นวัด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2521 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา 27 ธันวาคม 2526

สถานที่ติดต่อวัดมาบเตย
วัดมาบเตย ม. 1 ตำบลมาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140214591

214592

214593

214594

credit : www.m-culture.in.th

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ