วัดมาบยางพร จังหวัดระยอง

วัดมาบยางพร จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอปลวกแดง, 11/10/2014, 18:34, ชม: 38 ครั้ง

วัดมาบยางพร

ข้อมูลวัดมาบยางพร
วัดมาบยางพร เป็นชื่อที่ทางราชการและชาวบ้านเรียก สังกัดมหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ภาค 13 ที่ดินตั้งวัด มีเนื้อที่จำนวน 16 ไร่ มีหนังสือกรรมสิทธิ์ที่ คือ น.ส.3 ก. เลขที่ 950 รูปลักษณะเขตที่ดินตั้งวัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ได้รับอนุญาตสร้างวัดเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2529 ประกาศตั้งเป็นวัด เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2532 ปัจจุบันมีพระอธิการธนกิจ จิรธมโม เป็นเจ้าอาวาส

สถานที่ติดต่อวัดมาบยางพร
วัดมาบยางพร ม. 6 ตำบลมาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140214503

214505

214506

credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ