วัดราษฎร์อัสดาราม จังหวัดระยอง

วัดราษฎร์อัสดาราม จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอปลวกแดง, 11/10/2014, 18:30, ชม: 42 ครั้ง

วัดราษฎร์อัสดาราม

ข้อมูลวัดราษฎร์อัสดาราม
วัดราษฎร์อัสดาราม เป็นชื่อวัดโดยทางราชการ ชื่อที่ชาวบ้านเรียกหรือชื่อเดิม วัดสะพานสี่ สังกัดมหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 13 ที่ดินตั้งวัด มีเนื้อที่จำนวน 16 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา มีหนังสือกรรมสิทธิ์ที่ดิน คือ น.ส.3 เลขที่ 178 พื้นที่ตั้งวัดมีลักษณะเป็นที่ราบ เสมอกับพื้นที่ธรรมดาทั่วไป ไม่มีต่ำไม่มีสูง ได้รับอนุญาตสร้างวัดประมาณ พ.ศ.2507 ประกาศตั้งเป็นวัด ประมาณ พ.ศ.2507 ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2526 ปัจจุบันมีพระอธิการภิญโญ มหาลาโภ เป็นเจ้าอาวส

สถานที่ติดต่อวัดราษฎร์อัสดาราม
วัดราษฎร์อัสดาราม ม. 3 ตำบลมาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140214822

214824

214825

214826

credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ