วัดคลองน้ำดำ จังหวัดระยอง

วัดคลองน้ำดำ จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอปลวกแดง, 11/10/2014, 18:19, ชม: 27 ครั้ง

วัดคลองน้ำดำ

ข้อมูลวัดคลองน้ำดำ
วัดคลองน้ำดำ เป็นชื่อวัดโดยทางราชการ ชื่อที่ชาวบ้านเรียก วัดใหม่บึงตาต้า สังกัดมหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ตำบลละหาร-หนองไร่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ภาค 13 ที่ดินตั้งวัด มีเนื้อที่จำนวน 12 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา มีหนังสือกรรมสิทธิ์ที่ดิน คือ น.ส.3 เลขที่ 205/10 เล่มที่ 20 ได้รับอนุญาตสร้างวัด เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2530 ประกาศตั้งวัด เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2532 ปัจจุบันมีพระศรีนวล นิปุโณ เป็นเจ้าอาวาส
สถานที่ติดต่อวัดคลองน้ำดำ
วัดคลองน้ำดำ ม. 1 ตำบลหนองไร่ ปลวกแดง ระยอง 21140244569

244570

244571

credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ