วัดหนองไร่ จังหวัดระยอง

วัดหนองไร่ จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอปลวกแดง, 11/10/2014, 18:13, ชม: 23 ครั้ง

วัดหนองไร่

ข้อมูลวัดหนองไร่
วัดหนองไร่ เป็นชื่อที่ทางราชการและชาวบ้านเรียก สังกัดมหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ตำบลละหาร-หนองไร่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ภาค 13 ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่จำนวน 10 ไร่ 16 ตารางวา ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปของที่สร้างวัด ลักษณะเป็นที่เนินสูง ได้รับอนุญาตสร้างวัด เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2530 ประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2531 ปัจจุบันมี พระอธิการนพ อนิญชิโต เป็นเจ้าอาวาส

สถานที่ติดต่อวัดหนองไร่
วัดหนองไร่ ม. 3 ตำบลหนองไร่ ปลวกแดง ระยอง 21140129288

129289

129291

credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ