วัดเขาชะเมา จังหวัดระยอง

วัดเขาชะเมา จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอเขาชะเมา, 11/10/2014, 18:11, ชม: 50 ครั้ง

วัดเขาชะเมา

ประวัติวัดเขาชะเมา
สังกัดมหานิกาย อยู่ในเขตปกครองของคณะสงฆ์ ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ภาค๑๓
ตำแหน่งที่ตั้งวัด เลขที่ ๔๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
ได้รับหนังสืออนุญาตสร้างวัด เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๖
ประกาศเป็นวัดเมื่อวันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ที่ดินตั้งวัด มีจำนวน ๑๖ ไร่ ๘๖ ตารางวา
ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปของบริเวณที่ตั้งวัด เป็นที่ราบเรียบ เป็นดินลูกรัง มีธารน้ำตกเขาชะเมาไหลผ่านติดต่อกับที่วัดในบริเวณวัด มีผลไม้นานาชนิดปกคลุมอยู่เป็นที่ราบรื่น สมกับเป็นที่บำเพ็ญเพียรสมณธรรมฯ สภาพแวดล้อมเป็นต้นไม้ยืนต้น ผลไม้โดยมี เงาะ ทุเรียน มังคุด ละมุด ลางสาด ยางราพา เป็นต้น533573

สถานที่ติดต่อวัดเขาชะเมา
วัดเขาชะเมา เลขที่ ๔๘ หมู่ที่/หมู่บ้าน ๕ ซอย น้ำตกเขาชะ ถนน เขาดิน-สี่แยกพัฒนา ตำบล น้ำเป็น อำเภอ เขาชะเมา จังหวัด ระยอง540752

 

 

credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ