วัดน้ำใส จังหวัดระยอง

วัดน้ำใส จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอเขาชะเมา, 11/10/2014, 18:03, ชม: 21 ครั้ง

วัดน้ำใส

ข้อมูลวัดน้ำใส
วัดน้ำใส ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๐ บ้านน้ำใส หมู่ที่ ๑ ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๒ งาน ๖๘ ตารางวา สร้างเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๘ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๗ ปัจจุบันมีพระอธิการสมาน ฐานวุฑโฒเป็นเจ้าอาวาส

สถานที่ติดต่อวัดน้ำใส
วัดน้ำใส ม. 2 ตำบลน้ำเป็น กิ่งอ.เขาชะเมา ระยอง 21110244543

244544

credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ