วัดห้วยทับมอญ จังหวัดระยอง

วัดห้วยทับมอญ จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอเขาชะเมา, 11/10/2014, 17:42, ชม: 24 ครั้ง

วัดห้วยทับมอญ

ประวัติวัดห้วยทับมอญ
ประวัติวัดห้วยทับมอญ สังกัดมหานิกาย ได้รับการอนุญาตสร้างวัด เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๓๖ มีเนื้อที่จำนวน ๑๐ ไร่ ๙๖ ตารางวา พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูง ดินลูกรัง สลับกับหินศิลาแลง สภาพแวดล้อม ทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหนองน้ำ ชื่อว่าหนองเสม็ด วัดอยู่ห่างจากอำเภอเขาชะเมา โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา ไปทางทิศใต้ ๓๐๐ เมตร และห่างจากสี่แยกพัฒนาไปทางทิศใต้ ๕๐๐ เมตร มีสวนยางพาราของประชาชน อยู่รอบ ๆ วัด วัดห้วยทับมอญเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของนักเรียน และประชาชนทั่วไปในวัดสำคัญทางศาสนา

สถานที่ติดต่อวัดห้วยทับมอญ
วัดห้วยทับมอญ ห้วยทับมอญ ตำบลห้วยทับมอญ กิ่งอ.เขาชะเมา ระยองวัดห้วยทับมอญ 3

วัดห้วยทับมอญ 4

วัดห้วยทับมอญ

วัดห้วยทับมอญ2

credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ