วัดมาบตอง จังหวัดระยอง

วัดมาบตอง จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอวังจันทร์, 11/10/2014, 0:59, ชม: 25 ครั้ง

วัดมาบตอง

ข้อมูลวัดมาบตอง
วัดมาบตอง เป็นชื่อที่ทางราชการและชาวบ้านเรียก สังกัด มหานิกาย อยู่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ตำบลวังจันทร์ เขต 2 อำเภอวังจันทร์ จัหงวัดระยอง เขต 13 ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 24 ไร่ 3 งาน 95 ตารางวา ตั้งอยู่บนเนินดินเล็ก ๆ มีป่าไม้พอสมควรเป็นที่ร่มรื่น มีมาบอยู่ในบริเวณนั้นและทางวัดได้ปลูกต้นไม้หลายชนิด เช่น ต้นมะค่า ไม้ขนุน ไม้สะเดา เป็นต้น ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2531 และ ได้รับการประกาศตั้งวัดเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2533 ปัจจุบัน มีพระครูโสภณวีรญาณ เป็นเจ้าอาวาส

สถานที่ติดต่อวัดมาบตอง
วัดมาบตอง ม.4 มาบตอง ตำบลพลงตาเอี่ยม วังจันทร์ ระยอง 21210วัดมาบตอง

วัดมาบตอง2

วัดมาบตอง3

credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ