วัดพลงตาเอี่ยม จังหวัดระยอง

วัดพลงตาเอี่ยม จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอวังจันทร์, 11/10/2014, 0:56, ชม: 15 ครั้ง

วัดพลงตาเอี่ยม

ข้อมูลวัดพลงตาเอี่ยม
วัดพลงตาเอี่ยม เป็นชื่อที่ทางราชการและชาวบ้านเรียก สังกัด มหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ตำบลพลงตาเอี่ยม เขต 1 อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ภาค 13 ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ จำนวน 22 ไร่ 2 งาน 77 ตารางวา พื้นที่เป็นที่ราบและมีฝายน้ำล้นด้านหลังวัด สภาพทั่วไปเป็นสวนยาง และบ้านเรือน ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2528 และได้รับการประกาศตั้งวัด เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2529 ปัจจุบันเจ้าอาวาสวัดได้แก่ พระมหาอมร อติภทฺโท

สถานที่ติดต่อวัดพลงตาเอี่ยม
วัดพลงตาเอี่ยม ม. 3 ตำบลพลงตาเอี่ยม วังจันทร์ ระยอง 21210วัดพลงตาเอี่ยม

วัดพลงตาเอี่ยม2

วัดพลงตาเอี่ยม3

credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ