วัดเขาตลาดสิงหเสนี จังหวัดระยอง

วัดเขาตลาดสิงหเสนี จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอวังจันทร์, 11/10/2014, 0:52, ชม: 36 ครั้ง

วัดเขาตลาดสิงหเสนี

ข้อมูลวัดเขาตลาดสิงหเสนี
วัดเขาตลาดสิงหเสนี เป็นชื่อทางราชการ ชาวบ้านเรียกว่า วัดเขาตลาด สังกัด มหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ตำบลวังจันทร์ เขต 2 อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ภาค 13 ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ จำนวน 11 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา ลักษณะที่ตั้งเป็นที่ราบเสมอ วัดตั้งอยู่เป็นศูนย์กลางของหมู่บ้าน ด้านหน้าวัดเป็นทางหลวงสายบ้านบึง-แกลง ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2531 ได้รับประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2531 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2532 ปัจจุบันเจ้าอาวาสวัดได้แก่ พระใบฎีกาจำรูญ ธมฺมวโร

สถานที่ติดต่อวัดเขาตลาดสิงหเสนี
วัดเขาตลาดสิงหเสนี ม. 1 ตำบลพลงตาเอี่ยม วังจันทร์ ระยอง 21210 Facebook : วัดเขาตลาดสิงหเสนี จ.ระยอง.วัดเขาตลาดสิงหเสนี

วัดเขาตลาดสิงหเสนี2

วัดเขาตลาดสิงหเสนี3

 

 

credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ