วัดป่ายุบ จังหวัดระยอง

วัดป่ายุบ จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอวังจันทร์, 11/10/2014, 0:49, ชม: 27 ครั้ง

วัดป่ายุบ

ข้อมูลวัดป่ายุบ
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (วัดป่ายุบ) เป็นศูนย์ที่ให้บริการการเรียนการสอนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ตำบลและเป็นเครือข่ายทางวัฒนธรรม ตั้งอยู่ในวัดป่ายุบ ดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน ประชาชนตามที่กรมการศาสนากำหนด โดยมี พระครูประจักษ์คุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่ายุบ เจ้าคณะตำบลป่ายุบใน เป็นประธานศูนย์ฯ

สถานที่ติดต่อวัดป่ายุบ
วัดป่ายุบ ม. 5 ตำบลป่ายุบใน วังจันทร์ ระยอง 21210วัดป่ายุบ

วัดป่ายุบ2

วัดป่ายุบ3

credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ