วัดศรีโสภณ จังหวัดระยอง

วัดศรีโสภณ จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอวังจันทร์, 11/10/2014, 0:35, ชม: 28 ครั้ง

วัดศรีโสภณ

ข้อมูลวัดศรีโสภณ
วัดศรีโสภณ เป็นชื่อทางราชการ ชื่อที่ชาวบ้านเรียกหรือชื่อเดิม วัดศรีโสภณกาญจนาราม สังกัดมหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ตำบลวังจันทร์ เขต 1 อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ภาค 13 ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ จำนวน 14 ไร่ 1 งาน 89 ตารางวา พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบ บางแห่งเป็นที่ลุ่ม ได้มีการถมดินเพิ่มและปรับพื้นที่ให้เรียบเสมอกัน พร้อมกับปลูกต้นไม้ให้มีสภาพร่นรื่น ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2535 และได้รับการประกาศตั้งวัดเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2535 ปัจจุบัน มีพระอธิการธงไชย จิตวิริโย เป็นเจ้าอาวาส

สถานที่ติดต่อวัดศรีโสภณ
วัดศรีโสภณ ม.2 หนองโพรง ตำบลวังจันทร์ วังจันทร์ ระยอง 21210วัดศรีโสภณ2

วัดศรีโสภณ

วัดศรีโสภณ3
credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ