วัดชุมนุมใน จังหวัดระยอง

วัดชุมนุมใน จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอวังจันทร์, 11/10/2014, 0:30, ชม: 19 ครั้ง

วัดชุมนุมใน

ข้อมูลวัดชุมนุมใน
วัดชุมนุมใน เป็นชื่อวัดโดยทางราชการและชาวบ้านเรียก สังกัด มหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลวังจันทร์ เขต 1 อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ภาค 13 ที่ดินตั้งวัด มีเนื้อที่ 32 ไร่ 40 ตารางวา เป็นที่ราบลุ่ม สภาพแวดล้อมเป็นสวนยาง สวนทุเรียน สวนขนุน อุโบสถเป็นสิ่งก่อสร้างที่สวยงามตั้งอยู่กลางสระน้ำ ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2531 และประกาศตั้งวัดเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2532 ปัจจุบัน มีพระมหาบุญรอด อมรทตฺโต เป็นเจ้าอาวาส

สถานที่ติดต่อวัดชุมนุมใน
วัดชุมนุมใน ม. 8 ตำบลวังจันทร์ วังจันทร์ ระยอง 21210วัดชุมนุมใน

วัดชุมนุมใน2

วัดชุมนุมใน3
credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ