วัดชงโค จังหวัดระยอง

วัดชงโค จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอวังจันทร์, 11/10/2014, 0:26, ชม: 31 ครั้ง

วัดชงโค

ข้อมูลวัดชงโค
วัดชงโค เป็นชื่อที่ทางราชการและชาวบ้านเรียก สังกัด มหานิกาย อยู่ในเขตปกครองของคณะสงฆ์ ตำบลวังจันทร์ เขต 1 อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ภาค 13 ที่ดินที่ตั้งวัด มีจำนวน 14 ไร่ 2 งาน 30 ตารางวา พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบ บริเวณรอบวัดส่วนใหญ่ มีสวนยางพารา สวนผลไม้ต่าง ๆ โรงเรียนและบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อ พ.ศ.2517 ได้รับการประกาศตั้งวัดเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2521 ปัจจุบันมี พระครูพัฒนกิจบูรพา เป็นเจ้าอาวาส

สถานที่ติดต่อวัดชงโค
วัดชงโค ม. 3 ตำบลวังจันทร์ วังจันทร์ ระยอง 21210วัดชงโค

วัดชงโค2

วัดชงโค3

credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ