วัดเนินยาง จังหวัดระยอง

วัดเนินยาง จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 10/10/2014, 18:36, ชม: 22 ครั้ง

วัดเนินยาง

ประวัติวัดเนินยาง
วัดเนินยาง เดิมตั้งอยู่ที่หมู่บ้านคลองลำแพน ติดกับคลองหนองโพรง มีมือคลองวกเข้ามา ชาวบ้านเรียกมือคลองนั้นว่า คลองวัด แต่ที่ตั้งนั้นเข้าใจว่าคงจะอยู่ริมหมู่บ้านมากไป ชาวบ้านจึงได้ทำการย้ายใหม่ โดยมีนายสุข นางจิ๋ว อุทก และนางเจียก ราญรอน เป็นผู้อุทิศที่ดินถวาย จำนวนเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๒ งาน ๘๗ ตารางวา ตรงที่ตั้งนั้นเป็นที่ราบลุ่ม เฉพาะที่ตั้งวัดเมื่อก่อนเป็นสันเนินสูง มีต้นไม้ยางแดงมาก ชาวบ้านจึงเรียกวัดนี้ว่า วัดเนินยาง
ปัจจุบัน วัดเนินยาง ตั้งอยู่บ้านเนินยาง เลขที่ ๑๐๒ หมู่ ๕ ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง

จังหวัดระยอง (เขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลปากน้ำกระแส – คลองปูน)
หลักฐานการตั้งวัด วัดเนินยาง
๑. ได้รับอนุญาตสร้างวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๑ จากกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ (ถึงปัจจุบัน ๑๐๘ ปี)
๒. ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๘ (ถึงปัจจุบัน ๑๐๑ ปี)ปูชนียวัตถุ – โบราณวัตถุ
๑. พระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ จำนวน ๑ องค์วัดไตรรัตนาราม2

เสนาสนะและสิ่งปลูกสร้างวัดเนินยาง
๑. อุโบสถ จำนวน ๑ หลัง กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๖ เมตร ลักษณะทรงไทย สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๘ (ถึงปัจจุบัน ๑๐๑ ปี)

ลำดับเจ้าอาวาสวัดเนินยาง
รูปที่ ๑ พระอธิการทับ พ.ศ. ๒๔๔๑ ถึง พ.ศ. ๒๔๖๗
รูปที่ ๒ พระอธิการเปลี่ยน พ.ศ. ๒๔๖๗ ถึง พ.ศ. ๒๔๗๗
รูปที่ ๓ พระอธิการห่วน พ.ศ. ๒๔๗๗ ถึง พ.ศ. ๒๔๘๓
รูปที่ ๔ พระอธิการเมธินทร์ (กั่ง วงศ์ซิ้ม)พ.ศ. ๒๔๘๓ ถึง พ.ศ. ๒๔๙๐
รูปที่ ๕ พระเต๊ก (รักษาการแทนเจ้าอาวาส)พ.ศ. ๒๔๙๐ ถึง พ.ศ. ๒๔๙๑
รูปที่ ๖ พระโดด (รักษาการแทนเจ้าอาวาส)พ.ศ. ๒๔๙๑ ถึง พ.ศ. ๒๔๙๗
รูปที่ ๗ พระเสก (รักษาการแทนเจ้าอาวาส)พ.ศ. ๒๔๙๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๐๐
รูปที่ ๘ พระครูสังฆการบูรพทิศ (กูล) (อดีตเจ้าคณะอำเภอแกลง) พ.ศ. ๒๕๐๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๐๖
รูปที่ ๙ พระครูนิวิฐธรรมวงศ์ (ตุ้น ธมฺมวํโส นิสัยมั่น) อายุ ๗๐ ปี พรรษา ๔๙ วิทยฐานะ น.ธ.เอก พ.ศ. ๒๕๐๖ ถึง ๒๕๔๘
ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเนินยาง และ เป็นเจ้าคณะตำบลปากน้ำกระแส – คลองปูน
รูปที่ ๑๐ พระครูวิลาศธรรมวงศ์ (ครรชิต คนฺธวํโส) พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึง ปัจจุบันวัดไตรรัตนาราม3

สถานที่ติดต่อวัดเนินยาง
ที่อยู่วัดเนินยาง 102 หมู่ 5 ตำบลคลองปูน แกลง ระยอง 21170
โทรศัพท์ 087 138 2584
facebook : วัดเนินยาง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ