วัดคลองปูน จังหวัดระยอง

วัดคลองปูน จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 10/10/2014, 18:15, ชม: 14 ครั้ง

วัดคลองปูน

ประวัติความเป็นมาของวัดคลองปูน
รายละเอียด วัดนี้เป้นวัดเก่าหาหลักฐานไม่พบว่าสร้างขึ้นเมื่อไรอย่างน้อยก้อคงก่อน พ.ศ. ๒๔๓๗ เพราะมีหลักฐานจารึกอยู่ที่ระฆังเก่าแก่ของวัดว่า “สร้างเมื่อปีมะเมีย ฉอศก พระพุทธศักราชได้ ๒๔๓๗ และในรายงานตรวจ
การศึกษามณฑลจันทบุรี ของพระสุคุณคณาภรณ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๑ มีชื่อว่าวัดคลองปูนอยู่แล้ว เดิมดั้งเดิมที่หมู่บ้านซึ่งปัจจุบันนี้ ชาวบ้านเรียกสถานที่นั้นว่า”คลองโบสถ์ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของที่ตั้งวัดปัจจุบันที่เรียกว่า”คลองโบสถ์” เพราะว่าตั้งอยู่ริมคลอง และสร้างโบสถ์อยู่ในน้ำ(อุทกุกเขปสีมา)วัดคลองปูน

สถานที่ติดต่อวัดคลองปูน
วัดคลองปูน ม. 3 ตำบลคลองปูน แกลง ระยอง 21170
โทรศัพท์ 038 661 399
facebook :วัดคลองปูน

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ