วัดกองดิน(หลวงพ่อปิยปกาศิต) จังหวัดระยอง

วัดกองดิน(หลวงพ่อปิยปกาศิต) จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 10/10/2014, 17:52, ชม: 25 ครั้ง

วัดกองดิน(หลวงพ่อปิยปกาศิต)

ประวัติย่อ หลวงพ่อปิยปกาศิต พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมือง ที่หล่อแบบโบราณองค์แรกของภาคตะวันออก
พระพุทธภัทรปิยปกาศิต หรือ หลวงพ่อปิยปกาศิต – เป็นพระประธาน ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถของวัดกองดิน อำเภอ แกลง จังหวัดระยอง ประกอบพิธีเททองหล่อ เมื่อปี พ.ศ.2513 มีประวัติความเป็นมา พอให้ทราบความกันโดยย่อว่า

หลวงพ่อปิยปกาศิต-สร้างขยายส่วนมาจากพระพุทธรูปองค์ต้นแบบองค์หนึ่ง ที่มีพระนามว่า พระพุทธะปกาศิต หรือ หลวงพ่อปกาศิต ได้ทราบมาว่า เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อีกองค์หนึ่งที่”ถูกลืม” ไปจากจิตใจของคนไทย เชื่อมีชาวพุทธอีกมากมายหลายสิบล้านคน ที่อาจจะไม่เคยได้ยินพระนามของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์นี้มาก่อน อีกทั้งอาจจะไม่ทราบว่า ครั้งหนึ่งในอดีต เมื่อ 200 กว่าปีที่แล้ว มีพระพุทธรูปปางวิชัย หรือ ปางสะดุ้งมารองค์หนึ่ง ได้รับการอัญเชิญนำไปในสมรภูมิสนามรบ อย่างเคียงบ่าเคียงไหล่ เคียงคู่บารมีของวีรกษัตริยาธิราชผู้กล้าพระองค์หนึ่ง ผู้มีน้ำพระทัยกล้าแกร่ง ไม่ย่อท้อในการทำศึกสงคราม นั่นคือ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระผู้เป็นมิ่งขวัญ กำลังใจของทหารหาญ ในการกอบชาติกู้เมือง กู้ชาติไทย ให้เป็นไท จากพวกพม่า ที่เข้ามายึดครองผืนแผ่นดินไทย เมื่อคราวปี พุทธศักราช 2310
นับเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ของศรัทธาสาธุชน ที่อยู่ในภาคตะวันออก ที่ได้ พระพุทธปกาศิต หรือ หลวงพ่อปกาศิต กลับคืนมาสู่พื้นที่กองดินนี้อีกครั้งหนึ่ง หลังผ่านกาลเวลาไปแล้ว ถึง 236 ปี นับแต่คราวที่พระยาตาก(สิน) ได้เคลื่อนกำลังพล ยกทัพไปตีเมืองจันทบูรณ์ ราวปี พ.ศ.2310 และได้มาหยุดพักตั้งค่ายทหารที่หมู่บ้านแห่งนี้ ได้ทราบเรื่องราวจากผู้ปฏิบัติธรรมหลายท่าน เล่าให้ฟังว่า “เคยได้นิมิตเห็นพระยาตาก(สิน) ยกพระพุทธรูปบูชาองค์หนึ่ง เข้าไปในวิหารที่วัดเก่าคงคาจืด และให้ทหารหาญที่มาด้วยอธิษฐานจิตขอพรเป็นชัยมงคล ให้มีชัยชนะศึกสงครามที่เมืองจันทบูรณ์” มีความเชื่อกันว่า พระพุทธรูปองค์นั้นก็คือ พระพุทธปกาศิต หรือ หลวงพ่อปกาศิต องค์ต้นแบบนี้นั่นเอง
วัดกองดิน- เป็นวัดสุดท้ายของจังหวัดระยอง ตั้งอยู่ในตำแหน่งจุดกึ่งกลางของภูมิภาค 4 จังหวัด โดยทางสำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 4 ปราจีนบุรี ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอแกลง และสำนักงานเทศบาลตำบล ได้ร่วมสำรวจและตั้งหมุดประวัติศาสตร์ ในสถานที่ของวัดกองดิน นับเป็นลำดับที่ 26 สุดท้ายของเขตจังหวัดระยอง ในเส้นทางสายเอกราชการเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช คราวยกทัพไปเพื่อตีเมืองจันทบูรณ์ เมื่อปี พ.ศ.2310วัดกองดิน
การสร้างหลวงพ่อปิยปกาศิตในภาคตะวันออกนี้ มีประวัติเล่ากันมาว่า พระพุทธรูปองค์นี้ ได้ขยายส่วน สร้างโดยใช้แบบมาจากพระพุทธรูปองค์เดิม ซึ่งมีพระนามว่า พระพุทธปกาศิต หรือ หลวงพ่อปกาศิต เป็นองค์ต้นแบบ มีขนาดหน้าตัก 12 นิ้ว สำเร็จด้วยเนื้อสัมฤทธิ์ขาว โดยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสมัยเชียงแสน ราวปีพุทธศักราช 1700 เพื่อเทิดพระเกียรติ ในคราวงานเฉลิมพระชนม์พรรษาครบ 4 รอบ
ในตำนานได้เล่าว่า ในพระเศียรจอมกระหม่อมเกศบัวตูมขององค์หลวงพ่อปกาศิตองค์ต้นแบบนี้ ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้จำนวนหนึ่ง และมีเหล่าเทพเทวาชั้นสูง ผู้มีมหิทธานุภาพรักษาอยู่ถึง 9 พระองค์
มีตำนานความเชื่ออีกส่วนหนึ่ง เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อปิยปกาศิต ที่ได้มีผู้มาสร้างไว้ในภาคตะวันออกนี้ว่า “หลวงพ่อปิยปกาศิต”องค์ต้นแบบนี้ มีประวัติความเป็นมาเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มาแต่สมัยที่ท่านยังทรงผนวชเป็นพระภิกษุคู่กับนายทองด้วง(สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกหรือรัชกาลที่ 1) ที่หัวเมืองพิษณุโลก เมื่อลาสิกขาแล้ว พระองค์ได้นำเอาพระพุทธรูป คือ หลวงพ่อปกาศิตมาด้วย ภายหลังได้เข้ารับราชการ ไปรบทัพจับศึกที่ไหน ก็จะนำพระพุทธรูปองค์นี้ไปด้วย ถือเป็นพระพุทธรูปคู่บุญบารมีประจำพระองค์ และมักได้ชัยชนะกลับมาทุกครั้ง จึงมีนามอีกอย่างหนึ่งว่า”พระไชยหลังช้าง”หรือ”พระนำชัย”
มีผู้กล่าวว่า แม้การยกทัพไปเมืองจันทบูรณ์คราวนั้น “หลวงพ่อปิยปกาศิต” ก็ได้มากับกองทัพของพระยาตาก(สิน)นี้ด้วย
นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 เป็นต้นมา ที่ท่าน พระมหารัตน์ เขมธัมโม ได้มาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสของวัดกองดิน ได้สืบค้นคว้าเสาะหาข้อมูล ประวัติเรื่องราวความเป็นมาของหลวงพ่อปิยปกาศิต จนได้ทราบข้อมูลที่เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องถึงกัน
มีคำพูดว่า ด้วยบารมีของหลวงพ่อพระพุทธโสธร ช่วยเหลือหมู่คนได้ทั้งเมืองแปดริ้ว ด้วยบารมี หลวงพ่อวัดบ้านแหลม เป็นที่พึ่งของคนได้ทั้งแม่กลอง ในกาลภายหน้า เชื่อว่าด้วยบารมีของหลวงพ่อปิยปกาศิต จักเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในภาคตะวันออกได้ เป็นไปตามคำทำนายเมื่อ 33 ปีที่แล้วนั่นแล
ปัจจุบัน วัดกองดิน ได้ทำโครงการร่วมกับสำนักงานเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน ได้เริ่มทำโครงการเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์พื้นที่ เป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อประโยชน์สุขของศรัทธาสาธุชน “ถือเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งในอนาคต ที่จักเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธแห่งใหม่ในภาคตะวันออก นอกจากไปนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ(พลวง)และไปชมพิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุสถาน ที่เขาวัดสุกิม จังหวัดจันทบุรี จึงขอเชิญชวนชาวพุทธทุกท่าน ทุกถิ่นสถานทั่วเมืองไทย ที่ได้มีโอกาสมาสู่ภาคตะวันออก ได้เข้ามานมัสการอธิษฐานจิตขอพร จากหลวงพ่อฯ เพื่อความเป็นสิริชัยมงคล สมบูรณ์พูนผล ประกอบด้วยจตุรพิธพรชัย ได้โดยทุกประการด้วยเทอญ สาธุ ฯวัดกองดิน2

หลวงพ่อปิยปกาศิต พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่หล่อแบบโบราณองค์แรกของภาคตะวันออก
1.ขอแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จัก วัดกองดิน……วัดสุดท้ายของจังหวัดระยอง ตั้งอยู่ในตำแหน่ง จุดกึ่งกลาง 4 จังหวัดของภาคตะวันออก(ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด)
2.มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ ลำดับเส้นทางสายเอกราช หมุดประวัติศาสตร์ที่ 26 เส้นทางเดินทัพไปจันทบูรณ์ ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
3.มีโพธิ์ 3 ต้น 15 คนโอบรอบ เชื่อกันว่า เป็นโพธิ์นิมิตอธิษฐานจิตปลูกของพระเจ้าตากฯ
4.ภายในองค์ของหลวงพ่อปิยปกาศิต บรรจุพระผงสมเด็จองค์ปฐม จำนวน 84,000 องค์
5.นมัสการพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุปาฏิหาริย์
6.ปิดทองรูปแกะสลักไม้แก่นขนุนป่า หลวงปู่ทวด/สมเด็จโต ฯ
7.กำหนดจักงานประจำปีหลวงพ่อปิยปกาศิต เทศกาลปีใหม่ – เทศกาลตรุษจีน ของทุกปี และ 13 เมษามหาสงกรานต์ สรงน้ำหลวงพ่อ ฯ 2 จังหวัด

สถานที่่ติดต่อวัดกองดิน
ที่อยู่วัดกองดิน 55 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.กองดิน อ.แกลง , 22160
โทรศัพท์ 038-626214, 08-1761-5667
อีเมล watkongdin@hotmail.com
เว็บไซต์ www.watkongdin.com
facebook :วัดกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (ค่ายกองดินปืน/หลวงพ่อปิยปกาศิต)

 

credit : www.buddha-dhamma.com

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ