วัดหนองหว้า จังหวัดระยอง

วัดหนองหว้า จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 10/10/2014, 17:39, ชม: 80 ครั้ง

วัดหนองหว้า

ประวัติวัดหนองหว้า
ชื่อวัดโดยราชการ วัดหนองหว้า ชื่อที่ชาวบ้านเรียก หรือชื่อเดิม วัดเขาเทพทรงนิมิต สังกัด มหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงค์ ตำบล มะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

ประวัติความเป็นมาของวัดหนองหว้า
เดิมพระสังเวียน ถิรธมฺโม ได้มาธุดงค์อยู่ในเขตท้องที่ หมู่ที่ 6 เชิงเขาจอมแห พระสังเวียน เห็นว่าบรรยากาศร่มรื่น น่าพักอาศัย ประกอบกับ ประชาชนแถวนี้อยู่ห่างไกลจากวัดต่างๆ เมื่อจะบุญก็ต้องไปวัดที่อยู่ไกลมากๆ การคมนาคมก็ไม่สะดวก เมื่อเห็นพระสังเวียนมาพักที่ต้นไทร เหมาะที่จะสร้างเป็นสำนักสงฆ์ได้ ประชาชนนำโดย นายสำรวย ตุ้มวิจิตร จึงนิมนต์พระสังเวียนให้พักที่ต้นไทรเชิงเขา เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 ประชาชนมีจิตรศรัทธาได้ร่วมกับพระสังเวียน ช่วยกันปลูกสร้างเสนาสนะต่างๆขึ้น ประกอบด้วยกุฏิสงฆ์ หลวงพ่อพระสังกัจจายน์ ศาลเจ้าพ่อเสือ จนได้รับความศรัทธาจากประชาชนทั้งใกล้และไกลช่วยกันจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆมาถวาย การก่อสร้างเสนาสนะรุดหน้าไปโดยเร็ว จนเป็นรูปเป็นร่างพอที่จะขออนุญาตสร้างวัดได้ นายสำรวย ตุ้มวิจิตร จึงได้ติดต่อกับผู้ปกครองนิคมสร้างตนเอง ขอที่ดินสร้างวัดเพื่อเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ และเมื่อได้รับอนุญาตสร้างวัด เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 ต่อมาเมื่อถาวรวัตถุของวัดมีสมบูรณ์แล้ว นายสำรวย ตุ้มวิจิตร จึงได้ทำรายงานขออนุญาตตั้งวัดต่อกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศตั้งเป็นวัด เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2525 โดยให้ชื่อตามหมู่บ้านใกล้เคียงว่า วัดหนองหว้า โดยมีพระซุนแล้ง ฐิตสีโล เป็นเจ้าอาวาส

ลำดับเจ้าอาวาส
รูปที่ 1 พระอธิการซุ้นแล้ง ฐิตสีโล พ.ศ. 2525 ถึง พ.ศ. 2538
รูปที่ 2 พระครูสังฆรักษ์วินัย วิสุทฺสีโล พ.ศ. 2538 ถึงปัจจุบัน

การบริหารและการปกครอง
ปัจจุบันเจ้าอาวาส ชื่อ พระครูสังฆรักษ์วินัย ฉายา วิสุทฺสีโล พรรษา 21
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลพนานิคม และพระอุปัชฌาย์ฯวัดหนองหว้า

ระเบียบการปกครอง
ให้พระภิกษุสามเณรอยู่กันด้วยความสามัคคี สงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ,มีกิจกรรมเกิดขึ้นภายในวัดให้ช่วยกันทำ และปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฏ มติ ระบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่ใช้บังคับในปัจจุบัน

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด
1.หลวงพ่อ “พระพุทธภาวนามงคลศรีบรรพต” พระประธานในโบสถ์ พระบรมสารีริกธาตุซึ่งได้รับประทานจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช และพระบรมสารีริกธาตุซึ่งได้รับประธานมาจากสมเด็จพระสังฆราชประเทศศรีลังกาได้อัญเชิญมาประดิษย์ฐานถาวร ณ อุโบสถวัดหนองหว้า เปิดให้สักการะทุกวัน
2.พระพุทธชินราชจำลอง หลวงพ่อพระสังกัจจายน์(สร้างพร้อมกับการก่อตั้งวัด) ท้าวจตุคามรามเทพ เจ้าพ่อเสือ (สร้างพร้อมกับการก่อตั้งวัด) ประดิษย์ฐานอยู่ในวิหารหลังใหญ่สร้างเมื่อ พ.ศ.2549 เปิดให้สักการะทุกวัน
3.หลวงพ่อเทพนิมิต (สร้างพร้อมกับการก่อตั้งวัด)พระประธานประดิษย์ฐานในศาลาการเปรียญ
4.หลวงพ่ออู่ทอง สร้างเมื่อ พ.ศ.2522 ประดิษย์ฐานที่วิหารน้อยบนก้อนหิน
5.รูปหล่อทองเหลือง หลวงปู่ทวด หลวงปู่โต หลวงปู่สุข เสด็จพ่อ ร.5 กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จัดพิธีพุ ทธาภิเษกเททองเมื่อ พ.ศ.2550 ประดิษย์ฐานอยู่ที่วิหารน้อย เปิดให้สักการะทุกวัน
6.วิหารหลวงพ่อโสธรจำลอง
7.อาศรมปู่ฤษีปรางค์ต่างๆ
8.พระแม่ธรณี ตั้งอยู่ในสระน้ำขนาดใหญ่วัดหนองหว้า2

สถานที่ติดต่อวัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า ม. 1 ตำบลทุ่งควายกิน แกลง ระยอง 21110
facebook :  วัดหนองหว้า

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ