วัดอู่ทอง จังหวัดระยอง

วัดอู่ทอง จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 10/10/2014, 17:24, ชม: 43 ครั้ง

วัดอู่ทอง

ประวัติวัดอู่ทอง
ชื่อทางราชการ วัดอู่ทอง ชื่อเดิม วัดอู่ทอง สังกัดมหานิกาย อยู่เขตปกครองคณะสงฆ์ ตำบลบ้านา-กระแสบน อำเภอแกลง จ.ระยอง ภาค ๑๓ ขอนุญาตสร้างวัดเมื่อ ๑๓ ต.ค. ๒๕๐๙ หมู่บ้านอู่ทองประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม เมื่อจะไปทำบุญต้องไปวัดใกล้เคียง ในฤดุฝนลำบาก จึงได้คิดสร้างวัดโดย นายอยู่ วรรณศิริ เป็นผู้ริเริ่มสร้างวัด เหตุที่มีชื่อว่า “วัดอู่ทอง” เพราะหมู่บ้านนี้มีวังน้ำชื่อว่า วังยายอู่ และมีท่าน้ำที่ชาวบ้านเรียกว่า ท่าตาทอง จึงได้เอาชื่ออู่ – ทอง มาผสมกันเป็น อู่ทอง จึงเรียกว่า “วัดอู่ทอง” ที่ดินที่สน้างวัดมาโดยการบริจาคของประชาชนหลายคน ปัจจุบันมี (๒๕๕๔) พระใบฏีกา เพชร อตตทีโป เป็นเจ้าอาวาส

สถานที่ติดต่อวัดอู่ทอง
วัดอู่ทอง ม. 5 ตำบลบ้านนา แกลง ระยอง 21110วัดอู่ทอง

วัดอู่ทอง2

วัดอู่ทอง3
credit : www.m-culture.in.th

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ