วัดกระแสร์คูหาสวรรค์ จังหวัดระยอง

วัดกระแสร์คูหาสวรรค์ จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 10/10/2014, 15:50, ชม: 17 ครั้ง

วัดกระแสร์คูหาสวรรค์

ข้อมูลวัดกระแสร์คูหาสวรรค์
เป็นวัดมหานิกาย ชื่อเดิมวัดกระแสร์บน มีเนื้อที่ 11 ไร่ 3 งาน 27 ตารางวา ได้รับอนุญาตให้ตั้งเมื่อประมาณ พ.ศ.2138 เนื่องจากวัดนี้สร้างมานานกว่า 400 ปี ไม่ปรากฎหลักฐาน จึงประมาณว่า พ.ศ.2138 มีคนพวกหนึ่งเข้ามาตั้งถิ่นฐานทำมาหากินเรียนตัวเองว่า “กระแซ” และได้สร้างวัด จึงเรียกวัดว่า “วัดกระแซ” หมู่บ้านที่อาศัยจึงเรียกหมู่บ้านกระแซ และเพี้ยนมาเป็น “กระแสร์” หมู่บ้านจึงเรียกว่า หมู่บ้านกระแสร์ จึงเรียนกันมาจนถึงปัจจุบัน เจ้าอาวาสรูปแรก คือ พระอธิการฝัน ปัจจุบัน (2551) เจ้าอาวาสชื่อ พระครูโสภณวิสารัท

สถานที่ติดต่อวัดกระแสร์คูหาสวรรค์
วัดกระแสร์คูหาสวรรค์ ม. 1 ตำบลกระแสบน แกลง ระยอง 21110วัดกระแสร์คูหาสวรรค์

วัดกระแสร์คูหาสวรรค์2

วัดกระแสร์คูหาสวรรค์3

credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ