วัดอรัญรังสี จังหวัดระยอง

วัดอรัญรังสี จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 10/10/2014, 15:47, ชม: 34 ครั้ง

วัดอรัญรังสี

ข้อมูลวัดอรัญรังสี
วัดอรัญรังสี เป็นชื่อทางราชการ ชื่อชาวบ้านเรียกว่า วัดคลองทุเรียน เป็นวัดทางศาสนาพุทธ มหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ต.ชากพง ภาค 13 ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อ 7 พ.ย. พ.ศ. 2513 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ 8 ส.ค. 2532 ประวัติความเป็นมา วัดอรัญรังสี หรือชาวบ้านเรียนทั่วไปว่า วัดตะกาด หรือวัดคลองทุเรียน เดิมทีเดียวหมู่บ้านคลองทุเรียนเต็มไปด้วยป่าไม้มีค่า นานาชนิด ไม่มีเส้นทางหรือถนนผ่าน การคมนาคมไม่สะดวกเหมือนเช่นทุกวันนี้ ในปี พ.ศ. 2485 ถนนสุขุมวิทตัดผ่าน มีชาวบ้านแถบชากพงได้มาจับจองที่ดินแถบถนนสุขุมวิท เพื่อทำไร่ทำสน และมีชาวต่างจังหวัดมาบุกเบิกหลายครอบครัว ได้พบต้นทุเรียนใหญ่ต้นหนึ่ง มีดอกออกผลแล้วอยู่ริมคลอง ไม่ทราบว่าเป็นของผู้ใดปลูกไว้ คนในหมู่บ้านเห็นเป็นของแปลก จึงพร้อมใจกันตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านคลองทุเรียน ต่อมาชาวบ้านมากขึ้น นาวาเอกหลวงยุทธกิจพิลาศ และคุณนายชวน ได้ปรึกษาชาวบ้านเพื่อสร้างวัด และโรงเรียน ในหมู่บ้าน เพื่อสะดวกในการทำบุญในเทศกาลต่าง ๆ และเด็กมีที่ศึกษาเล่าเรียน จึงได้พร้อมใจกันซื้อที่ดิน 15 ไร่ๆ ละ 100 บาท แบ่งสร้างวัดและโรงเรียน และสร้างเป็นสำนักสงฆ์เมื่อ พ.ศ. 2497 และในปี พ.ศ. 2508 ได้เริ่มสร้างพระอุโบสถขึ้น 1หลัง สิ่งสำคัญภายในวัดได้แก่ อุโบสถ 1หลัง กว้าง 7เมตร ยาว 24เมตร ศาลาการเปรียญทรงไทย 1หลัง กว้าง 21เมตร ยาว 24เมตร หอสวดมนต์ทรงไทยเรือนไม้ 1หลัง กว้าง 10เมตร ยาว 19เมตร กุฎีเจ้าอาวาส 1หลัง กว้าง 7เมตร ยาว 8 เมตร กุฎีที่พักสงฆ์ 4หลัง ปัจจุบันมี พระครูรังสีพรหมคุณ (สุวพล พรหมวโร) เป็นเจ้าอาวาสวัด (1 ต.ค.2548-ปัจจุบัน)วัดอรัญรังสี

สถานที่ติดต่อวัดอรัญรังสี
วัดอรัญรังษี ม. 4 ตำบลชากพง แกลง ระยอง 21190วัดอรัญรังสี3

วัดอรัญรังสี4
credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ