วัดสันติวัน จังหวัดระยอง

วัดสันติวัน จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 10/10/2014, 15:44, ชม: 30 ครั้ง

วัดสันติวัน

ข้อมูลวัดสันติวัน
วัดสันติวัน สังกัด มหานิกาย มีเนื่้อที่ประมาณ ๑๖ ไร้่ ๒ งาน ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อ วันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๑๒ ประกาศตั้งแป็นวัดเมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๑๓ วัดสันติวันเดิมชื่อ วัดสระบัวขาว เพราะตั้งอยู่ริมสระบัวขาว ห่างจากวัดนี้ประมาณ ๑ กิโลเมตร โดยมีอาจารย์บุญรอดหรือเรียกอีกชื่อว่าอาจารย์หนอ ได้ริเริ่มสร้างพร้อมทายกทายิกา ต่อมาพระอาจารย์บุญรอดได้กลับไปอยู่ทางภาคอีสาน ประฉัตร จากวัดป่ากร่ำได้มาอยู่แทน ต่อมาได้มีการย้ายวัดมาอยู่ที่หมู่บ้านปากดง สร้างเป็นที่พักสงฆ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ ชาวบ้านและผู้ปกครองวัดได้ตั้งชื่อที่พักสงฆ์ใหม่ว่า สันิตวัน และได้ขออนุญาตสร้างและตั้ววัดในเวลาต่อไป ปัจจุบัน มีพระกึกก้อง พิมพสิริ เป็นเจ้าอาวาสวัดสันติวัน

สถานที่ติดต่อวัดสันติวัน
วัดสันติวัน ม. 1 ตำบลชากพง แกลง ระยอง 21190วัดสันติวัน3

วัดสันติวัน2
credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ