วัดสมอโพรง จังหวัดระยอง

วัดสมอโพรง จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 10/10/2014, 15:36, ชม: 26 ครั้ง

วัดสมอโพรง

ข้อมูลวัดสมอโพรง
ชื่อทางราชการว่า วัดสมอโพรง สังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่ ม.๑ ต.ชากพง อ.แกลง ประวัติวัดสมอโพรง ได้ชื่อว่า วัดสมอโพรง เพราะว่า มีต้นสมอใหญ่อยู่ในหมู่บ้าน จึงเอานามสมอใหญ่มาตั้งชื่อวัดสมอโพรง โดยมีหลวงพ่อพราหมณ์เดินทางมาจาก จ.ตราด มาอยู่ที่วัดนี้ เป็นรูปแรก โดยมี นายสว่าง นางพัด วงศ์เมือง ถวายที่ดิน ๙ ไร่ ให้สร้างวัดปัจจุบัน (๒๕๕๔) มีพระครูกิตติโสภณพิพัฒน์ เป็นเจ้าอาวาส ได้ปกครองวัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๓

สถานที่ติดต่อวัดสมอโพรง
วัดสมอโพรง ม. 1 ตำบลชากพง แกลง ระยอง 21190วัดสมอโพรง

วัดสมอโพรง2

วัดสมอโพรง3
cerdit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ