วัดพลงไสว จังหวัดระยอง

วัดพลงไสว จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 10/10/2014, 15:31, ชม: 91 ครั้ง

วัดพลงไสว

ข้อมูลวัดพลงไสว
สังกัดมหานิกาย พื้นที่วัด 21 ไร่ 2 งาน 13 ตารางวา ประวัติเดิมชื่อวัด “สมุทรธาราม” ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดพลงไสว ตามชื่อหมู่บ้าน ได้รับอนุญาตให้สร้างเมื่อ ประมาณ พ.ศ.2436 โดยมีหลวงพ่อวาด อินทโชติ พร้อมประชาชนร่วมกันสร้าง เดิมหลวงพ่อจำพรรษาอยู่ที่วัดแหลมงอบ จ.ตราด ไม่สะดวกแก่การบำเพ็ญสมณกิจ เพราะฝรั่งเศสได้เข้ายึดครองจังหวัดตราด และจันทบุรี จึงได้แสวงหาสถานที่อันสมควร และได้มาทางเรือพร้อมญาติโยมจำนวนหนึ่ง มาจอดพักที่อ่าวเจริญ เห็นสถานที่เหมาะสม จึงสร้างเสนาสนะขึ้งพอเป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นสถานที่ว่างเปล่าไม่มีผู้จับจองเป็นเจ้าของที่ดินต่อมาได้สร้างถาวรวัตถุขึ้น และตั้งเป็นวัดเมื่อ พ.ศ.2448 ปัจจุบัน(2551) เจ้าอาวาสคือพระใบฏีกาสมุทร

สถานที่ติดต่อวัดพลงไสว
วัดพลงไสว ม. 2 ตำบลชากพง แกลง ระยอง 21190
facebook : วัดพลงไสว ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยองวัดพลงไสว

วัดพลงไสว2

credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ