วัดในชาก จังหวัดระยอง

วัดในชาก จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 10/10/2014, 15:26, ชม: 22 ครั้ง

วัดในชาก

ข้อมูลวัดในชาก
วัดในชาก เป็นชื่อทางราชการ ชื่อเดิมชาวบ้านเรียกว่า วัดเขานพเก้า เป็นวัดทางศาสนาพุทธ มหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ต.ชากพง ภาค 13 ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อ 19 ธ.ค. พ.ศ. 2529 ได้ประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อ 16 เม.ย. 2535 ประวัติความเป็นมา วัดในชาก เริ่มสร้างเป็นสำนักสงฆ์ในปี พ.ศ.2513 โดยได้รับบริจาคที่ดินจากประชาชนในตำบลให้สร้างเป็นวัดจำนวน จำนวน 17 ไร่ 2 งาน 56ตารางวา ดำเนินการสร้างศาลาการเปรียญหลังแรกโดยมี นายเปี้ย เพชรแสง ผู้ใหญ่บ้านสมัยนั้น และพระภิกษุอุสาห์ เป็นผู้ดูแลก่อสร้าง วัดตั้งอยู่ห่างจากถนนสุขุมวิท ประมาณ 100 เมตร ประชาชนในบริเวณหมู่บ้าน ในชาก ส่วนใหญ่ยังมีรายได้น้อย วัดจึงพัฒนาไปไม่มากนัก เสนาสนะและสิ่งปลูกสร้างในวัดได้แก่ ศาลาการเปรียญ 1หลัง กว้าง 12.50เมตร ยาว 19.50 เมตร กุฎีที่พักสงฆ์ 2หลัง กว้าง 7เมตร ปัจจุบันมี พระอธิการบุญพา อาจาโร เป็นเจ้าอาวาสวัด (9 ธ.ค.2545-ปัจจุบัน)วัดในชาก

สถานที่ติดต่อวัดในชาก
วัดในชาก ม.6 ในชาก ตำบลชากพง แกลง ระยอง 21190วัดในชาก2
credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ