วัดป่ากร่ำ จังหวัดระยอง

วัดป่ากร่ำ จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 10/10/2014, 15:19, ชม: 21 ครั้ง

วัดป่ากร่ำ

ประวัติวัดป่ากร่ำ
หลักฐานการตั้งวัดไม่สามารถสืบค้นได้ เพราะเป็นวัดโบราณเก่าแก่มาก แต่พออนุมานได้ตามหลักฐานประวัติสุนทรภู่ ซึ่งมาเยี่ยมบิดาของท่าน เมื่อครั้งบวชอยู่ที่วัดปากป่าหรือวัดป่าชลธารในปี พ.ศ. 2349 และขณะนั้นบิดาของท่านสุนทรภู่บวชได้ 20 พรรษาแล้ว และมีสมณศักดิ์เป็น พระครูธรรมรังสีมหากวี ฉะนั้นบิดาของท่านสุนทรภู่คงบวชเมื่อ พ.ศ. 2329 แสดงว่าวัดป่ากร่ำต้องสร้างมาก่อนบิดาสุนทรภู่บวชแน่นอนถ้านับแต่ พ.ศ. 2223 ตามที่กรมการศาสนาแจ้ง ถึง พ.ศ. 2539 ก็จะนับเป็นเวลาเป็นเวลาตั้งมา 316 ปี พอจะประมาณได้ว่า “วัดป่ากร่ำ” มีอายุได้ 300 ปีเศษ

สถานที่ติดต่อวัดป่ากร่ำ
วัดป่ากร่ำ ม. 2 ตำบลกร่ำ แกลง ระยอง 21190วัดป่ากร่ำ

วัดป่ากร่ำ2

วัดป่ากร่ำ3
credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ