วัดชากมะกรูด จังหวัดระยอง

วัดชากมะกรูด จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 10/10/2014, 15:15, ชม: 18 ครั้ง

วัดชากมะกรูด

ประวัติวัดชากมะกรูด
วัดชากมะกรูด ก่อสร้างขึ้นในหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่มีชื่อว่า บ้านชากมะกรูด ขณะนั้นมีบ้านเรือน
ประมาณ 30 หลังคาเรือน วัดนี้สร้างขึ้นพร้อมโรงเรียนประชาบาล ประมาณ พ.ศ. 2477 ผู้ริเริ่ม ก่อสร้าง คือ พระจาง จนโทภาโส วัดกลางกร่ำ ตำบลกร่ำ ร่วมกับคือนายเชื้อ กสิกรรมและ นายแท้ ธรรมสนิท ทั้ง 2 คนนี้เป็นชาว
ชากมะกรูด และเป็นหัวหน้าคนสำคัญ ได้ชักชวนชาวบ้านผู้ศรัทธาอุทิศที่ดิน ถวายขั้นแรก คือนายเชื้อ กสิกรรม ,นายพะยอม กสิกรรม ,ยายเยื้อน กสิกรรม, นายเกลื่อน จันทร์พราหมณ์, นายเบียด สำเร็จ พร้อมกับขอซื้อที่ดินข้างเคียงเพิ่มเติมอีก เป็นเนื้อที่ 16 ไร่ 17 ตารางวา และมีชื่อว่า “วัดชากมะกรูด” เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อหมู่บ้าน ประเภทศาสนสถาน เป็นวัดในพุทธศาสนา ชื่อวัดชากมะกรูดเป็นวัดสังกัดมหานิกาย ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2477 วัดมีเนื้อที่ 31 ไร่วัดชากมะกรูด

สถานที่ติดต่อวัดชากมะกรูด
วัดชากมะกรูด ม. 3 ตำบลกร่ำ แกลง ระยอง 21190วัดชากมะกรูด2

วัดชากมะกรูด3

credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ