วัดกลางกร่ำ จังหวัดระยอง

วัดกลางกร่ำ จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 10/10/2014, 15:11, ชม: 28 ครั้ง

วัดกลางกร่ำ

ประวัติวัดกลางกร่ำ
วัดกลางกร่ำ เดิมชื่อวัดหว่างปทุมณีรัตน์ เพราะตั้งอยู่ระหว่างหนองน้ำซึ่งเต็มไปด้วยดอกบัว ทั้งทางทิศตะวันออก และทิศตะวันตก และอีกนัยหนึ่งวัดนี้ตั้งอยู่ระหว่างบ้านไร่กับบ้านกร่ำ คือตั้งอยู่ระหว่างป่ากับเขาในอดีต ดังนั้นชาวบ้านจึงเรียกจนติดปากว่า วัดกลาง ต่อมาปี พ.ศ. 2463 ในสมัยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิญาณวงศ์ มาตรวจการ ได้แนะนำว่าชื่อวัดควรให้มีความสอดคล้องกับชื่อหมู่บ้าน จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดกลางกร่ำ จึงได้ เรียกกันมาจนปัจจุบันนี้ ประเภทศาสนสถาน เป็นวัดในพุทธศาสนา ชื่อวัดกลางกร่ำเป็นวัดสังกัดมหานิกาย ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 1200 วัดมีเนื้อที่จำนวน 60 ไร่ เป็นการขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย
สถานที่ติดต่อวัดกลางกร่ำ
วัดกลางกร่ำ ม. 5 ตำบลกร่ำ แกลง ระยอง 21190วัดกลางกร่ำ

วัดกลางกร่ำ2

 

วัดกลางกร่ำ3

credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ