วัดหนองแพงพวย จังหวัดระยอง

วัดหนองแพงพวย จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 10/10/2014, 15:07, ชม: 31 ครั้ง

วัดหนองแพงพวย

ข้อมูลวัดหนองแพงพวย
เป็นวัดทางศาสนาพุทธ มหานิกาย สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๒๗ ได้รับพระราชทานวิสุงคามเมื่อ ๒๒ พ.ค. ๒๔๓๒ (อุโบสถเก่า) อุโบสถใหม่ ได้รับพระราชทานวิสุงคาม เมื่อ ๓ ต.ค. ๒๕๔๓ อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ตำบลเนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง ภาค-๑๓ ประวัติความเป็นมา วัดหนองแพงพวย เดิมชื่อ “วัดช่องมรคา” มีพระอธิการ “แหยม” เป็นเจ้าอาวาสเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งใน จ.ระยอง มีเนื้อที่ดินที่ตั้งวัด ประมาณ ๘ ไร่ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดแพงพวย” เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๘ เข้าใจว่าให้เหมือนกับชื่อหมู่บ้าน จนถึงปัจจุบัน มีพระครูปิยธรรมานุวัตร เป็นเจ้าอาวาสวัด (พ.ศ.๒๕๕๔)

สถานที่ติดต่อวัดหนองแพงพวย
วัดหนองแพงพวย ม. 5 ตำบลเนินฆ้อ แกลง ระยอง 21110วัดหนองแพงพวย

วัดหนองแพงพวย2

วัดหนองแพงพวย3

credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ