วัดเนินทราย จังหวัดระยอง

วัดเนินทราย จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 10/10/2014, 15:04, ชม: 17 ครั้ง

วัดเนินทราย

ข้อมูลวัดเนินทราย
ประกาศตั้งวัดเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2441 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2520 มีพระครูไพบูลวรกิจ เป็นเจ้าอาวาส และดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะตำบลแหลมกลัด เป็นวัดที่เคยเป็นสำนักเรียนระดับมัธยมศึกษามาตั้งแต่สมัยรัลกาลที่ 5

สถานที่ติดต่อวัดเนินทราย
วัดเนินทราย ม. 2 ตำบลเนินฆ้อ แกลง ระยอง 21110วัดเนินทราย
credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ