วัดถนนกะเพรา จังหวัดระยอง

วัดถนนกะเพรา จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 10/10/2014, 14:47, ชม: 55 ครั้ง

วัดถนนกะเพรา

รายละเอียดวัดถนนกะเพรา
ประวัติวัดถนนกะเพรา วัดนี้ได้สร้างเมื่อ พ.ศ. 2507 โดยมีพระครูไพศาลสุตคุณ (ละเมียด สุวิชาโน) เจ้าอาวาสวัด เนินฆ้อ พระพระยุพิน สุมงคโล แห่งวัดเนินฆ้อ พร้อมด้วยชาวบ้านถนนกะเพราะได้ช่วยกันสร้างขึ้น ตั้งแต่ใน ปี พ.ศ. 2507-2508 และเพิ่งจะมีพระภิกษุสามเณรมาอยู่จำพรรษา เมื่อ พ.ศ. 2509 โดยมีพระยุพิน สุมงคโลจากวัดเนินฆ้อ เป็นหัวหน้าผู้ดูแลปกครองพระภิกษุ สามเณร ที่มาอยู่ จำพรรษา ต่อมาพระยุพิน สุมงคโลได้ลาสิกขา ปี พ.ศ. 2512 ชาวบ้านได้ไปอาราธนา พระจิ๋ว อาสุวโร จากสำนักสงฆ์วังจันทร์ มาเป็นผู้ปกครองดูแลพระสงฆ์สามเณรสืบต่อไป จนถึงปี พ.ศ.2517 ได้ มรณภาพ ชาวบ้านได้ไปอาราธนาพระพะยอม สุธีโร (พระครูธรรมสารโสภิต) มาเป็นเจ้าอาวาส จาก วัดเขาพุทธโคดม ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มาเป็นหัวหน้าผู้ปกครองดูแลสงฆ์ เมื่อ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2525 จนถึงปัจจุบันวัดถนนกะเพรา

สถานที่ติดต่อวัดถนนกะเพรา
ที่ตั้ง วัดถนนกะเพรา ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

วัดถนนกะเพรา2

credit : paitumboon.com

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ