วัดบุนนาค จังหวัดระยอง

วัดบุนนาค จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 10/10/2014, 14:26, ชม: 40 ครั้ง

วัดบุนนาค

ข้อมูลวัดบุนนาค
วัดบุนนาค ชื่อทางราชการว่า “วัดบุนนาค”ชื่อชาวบ้านเรียกว่า วัดชากบาก เป็นวัดทางศาสนาพุทธ มหานิกาย ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อ พ.ศ. 2484 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ 3 ก.พ. 2493 อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ต.กร่ำ-ชากโดน ภาค 13 ประวัติความเป็นมา ในอดีตประมาณ พ.ศ. 2467 มีพระภิกษุรูปหนึ่ง ชื่อพระแผลง ธมมรงสี เป็นพระมีภูมิลำเนาอยู่ ต.ชากโดน เมื่ออุปสมบทแล้วได้ออกธุดงค์อยู่หลายปี เมื่อเดินทางกลับมาผ่านบ้านหนองยายยม มีประชาชนอยู่กันพอสมควรจึงปักกลดอยู่ ณ หมู่บ้านนั้น ต่อมามีประชาชน นำโดย ท่านหมื่นรัตนวิเชียร (นายแหวน รัตนวิจิตร) ได้นิมนต์ให้ท่านอยู่เพื่อเป็นที่พึ่งและกำลังใจของชาวบ้าน และนายแหวน นางสุข รัตนวิจิตร ได้ถวายที่ดิน ๑๐ ไร่ ซึ่งเป็นป่ารกให้สร้างวัด ท่านจึงรับนิมนต์ โดยชาวบ้านช่วยกันถากถางเพื่อสร้างโรงเรือน และเรียกศาลานั้นว่า “ศาลาต้นกะลอก”เพราะใกล้ต้นกะลอกใหญ่ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งโรงเรียนประถม ใช้ศาลานี้ประกอบพิธีทางศาสนา ในเทศกาลสำคัญจะนิมนต์พระจากวัดเขากะโดน วัดจำรุง มาร่วมพิธีเป็นครั้งคราวที่ศาลานี้ ต่อมาสถานที่คับแคบจึงได้ปรึกษาจะสร้างศาลาใหม่ และมีความเห็นตรงกันว่า ควรจัดพิธีทำบุญหาทุน “ก่อพระทรายข้าวเปลือก”ขอให้ชาวบ้านำข้าวเปลือกมาคนละทะนานบ้างตามกำลังศรัทธา ทำอยู่หลายครั้ง ในเวลาเดียวกันชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งก็ช่วยกันตัดไม้เหลาโอนมาทำเสาและไม้อื่นๆ ทำโครงสร้างศาลา เมื่อสร้างเสร็จเรียกว่า“ศาลาชากบาก”และได้นำเงินที่ขายข้าวเปลือกเหลือไปซื้อที่ดินเพิ่มอีก 6ไร่ สร้างเป็นที่พักสงฆ์ก่อนแล้วจึงขอตั้งวัด และขออนุญาตสร้างวัดใน พ.ศ. 2484 พระอธิการตึ๋ง เจ้าคณะอำเภอแกลงสมัยนั้นเห็นว่าชื่อวัดชากบาก ไม่เหมาะสม จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดบุนนาค”เพราะถือเอาต้นบุนนาคใหญ่ อยู่ทางทิศตะวันออกของวัดเป็นสัญลักษณ์ ตั้งแต่นั้นมา สิ่งสำคัญภายในวัดได้แก่ อุโบสถ 1หลัง กว้าง 5เมตร ยาว 15เมตร ศาลาการเปรียญ 1หลัง กว้าง 24เมตร ยาว 44เมตร เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ 1หลัง กว้าง 14เมตร ยาว ๓๑ หอฉัน 1หลัง กว้าง 12เมตร ยาว 20เมตร กุฏิเจ้าอาวาส 1หลัง กว้าง 8เมตร ยาว 10 เมตร กุฏิที่พักสงฆ์ จำนวน 5หลัง กว้าง 3เมตร ยาว 5เมตร ปัจจุบันมี พระครูพิศาลสุตากร เป็นเจ้าอาวาสวัด (15 ก.พ. 2526-ปัจจุบัน)

สถานที่ติดต่อวัดบุนนาค
วัดบุนนาค ม. 3 ตำบลชากโดน แกลง ระยอง 21110
credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ