วัดเขากะโดน จังหวัดระยอง

วัดเขากะโดน จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 10/10/2014, 14:19, ชม: 25 ครั้ง

วัดเขากะโดน

ข้อมูลวัดเขากะโดน
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเขากะโดน ตั้งอยู่ ณ วัดเขากะโดน เลขที่ 49 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านชากโดน ถนน แกลง-กร่ำ ตำบลชากโดน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21110 โทรศัพท์ 0-3865-7111 โทรสาร 0-3865-7808 เวลาทำการ 08.30- 16.30 น. รายละเอียดของสำนักงาน 1. ผู้บริหาร/ดูแล ชื่อ-สกุล พระครูพิทักษ์วิริยาภรณ์ ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดเขากะโดน โทร. 0-3865-7111 2. เลขานุการ ชื่อ-สกุล นายสุรพงศ์ คืนดี ตำแหน่ง เลขานุการ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเขากะโดน ที่อยู่ 36/1 หมู่ที่ 7 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โทร. 08-1576-6065 3. ความสำคัญ ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2535 วิสัยทัศน์ วัดเขากะโดน นอกจากเป็นวัดที่ผลิตนักธรรมแล้วยังเป็นแหล่งรวมของวัฒนธรรมพื้นบ้าน เป็นแหล่งศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและเป็นแหล่งผลิตคนรุ่นใหม่ด้วยการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและศิลปะวิชาการจำเป็นแก่การประกอบอาชีพนานาประการ วัตถุประสงค์/ภารกิจหลัก 1) จัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น (ห้องมรดกไทย) 2) เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 3) บริการเป็นห้องสมุดประชาชน 4) ห้องเรียนพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ สอนดนตรีไทย อาคารนิทรรศการเครื่องใช้กสิกรรม 5) เป็นหอกระจายข่าว 6) สวนสมุนไพร สวนธรรมะ สอนวรรณคดี อุทยานการศึกษา 7) แหล่งแสดงหนังตะลุง การแสดงรำโทน 4. การบริการ -อัตราค่าบริการ เปิดบริการให้ชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านโดยไม่เก็บเงิน -กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปวัดเขากระโดน

สถานที่ติดต่อวัดเขากะโดน
วัดเขากะโดน ม. 6 ตำบลชากโดน แกลง ระยอง 21110
facebook :วัดเขากระโดน จังหวัดระยอง

วัดเขากระโดน2

 
credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ