วัดดอนสำราญ จังหวัดระยอง

วัดดอนสำราญ จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 10/10/2014, 13:47, ชม: 24 ครั้ง

วัดดอนสำราญ

ข้อมูลวัดดอนสำราญ
วัดดอนสำราญ เป็นวัดทางศาสนาพุทธ มหานิกาย ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อ 30 พ.ย. พ.ศ. 2527 ประกาศตั้งวัดเมื่อ 18 เม.ย. 2531 อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง ภาค 13 ประวัติความเป็นมา วัดดอนสำราญสร้างขึ้นด้วยความศรัทธาของประชาชนในหมู่บ้านดอนสำราญและหมู่บ้านใกล้เคียง เพราะวัด ตั้งอยู่ระหว่างพรมแดน คือตำบลทางเกวียนและตำบลวังหว้า ก่อนสร้างวัดประชาชนได้สร้างโรงเรียนขึ้นก่อน สาเหตุที่สร้างวัดคือประชาชนที่มารวมตัวกันล้วนนับถือศาสนาพุทธ และสถานที่สำหรับทำบุญในพรรษาและนอกพรรษาอยู่ห่างไกล โรงเรียนก็มีแล้ว ควรที่จะสร้างวัดขึ้นเพื่อให้กุลบุตรกุลธิดาได้เป็นที่พึ่งและเคารพกราบไหว้บูชา เป็นที่พึ่งทางจิตใจของประชาชนจึงได้ประชุมปรึกษาหารือกัน เพื่อหาที่ดินมาสร้างวัด ซึ่งนายบุญรอด ดีหมั่น มีจิตศรัทธายกที่ดิน จำนวน 5ไร่ ให้สร้างวัด อยู่ตรงข้ามโรงเรียนเหมาะทื่จะสร้างวัด แต่ยังไม่พอชาวบ้านจึงได้บริจาคเงินซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก 4ไร่เศษ รวมที่ดินเป็น 9 ไร่เศษ ในปี พ.ศ. 2517ได้นิมนต์พระมาจำพรรษา และได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อ 30พ.ย. 2527 และได้รับประกาศให้ตั้งวัดเมื่อ18 เม.ย. 2531 สิ่งสำคัญภายในวัดได้แก่ ศาลาการเปรียญ 1หลัง กว้าง 13เมตร ยาว 28เมตร เป็นเรือนไม้ทรงไทย กุฏิที่พักสงฆ์ จำนวน 2หลัง กว้าง 9.50เมตร ยาว 28เมตร ปัจจุบันมี พระครูสมุห์ ชินวรวัตร ถิรภทโท เป็นเจ้าอาวาสวัด (พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน)วัดดอนสำราญ

สถานที่ติดต่อวัดดอนสำราญ
วัดดอนสำราญ ม. 9 ตำบลวังหว้า แกลง ระยอง 21110
facebook :วัดดอนสำราญ

 

วัดดอนสำราญ2

credit : www.m-culture.in.th

 

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ