วัดหนองกันเกรา จังหวัดระยอง

วัดหนองกันเกรา จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 10/10/2014, 13:32, ชม: 20 ครั้ง

วัดหนองกันเกรา

ข้อมูลวัดหนองกันเกรา
สังกัดมหานิกาย มีพื้นที่ 33 ไร่ 2 งาน 34 ตารางวา ชื่อเดิมว่าวัดหนองตะเกรา ชาวบ้านเรียกหมู่บ้านหนองตะเกรา เพราะอยู่ใกล้หนองน้ำใหญ่ มีไม้กันเกราขึ้นอยู่ชุกชุม ผู้สร้างวัดคือ นายพันธ์ หัสรัง ผู้ใหญ่บ้านร่วมกับชาวบ้านได้ร่วมกันซื้อที่ดินสร้างวัด สร้างแล้วเสร็จปี พ.ศ.2498 แล้วนิมนต์พระสงฆ์จากวัดหนองจระเข้มาจำพรรษา ได้ขออนุญาตสร้างวัดเมื่อ 10 มี.ค. พ.ศ.2503 ปัจจุบันเจ้าอาวาสชื่อ พระปลัดอำนวย สีลธโร

สถานที่ติดต่อวัดหนองกันเกรา
วัดหนองกันเกรา ม. 2 ตำบลทางเกวียน แกลง ระยอง 21110

วัดหนองกันเกรา2

วัดหนองกันเกรา

วัดหนองกันเกรา3
credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ