วัดราชบัลลังก์ จังหวัดระยอง

วัดราชบัลลังก์ จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 10/10/2014, 13:22, ชม: 41 ครั้ง

วัดราชบัลลังก์

ประวัติวัดราชบัลลังก์
วัดราชบัลลังก์เป็นวัดที่เก่าแก่เป็นสถานที่ตามประวัติศาสตร์ที่พระยาตากสินมหาราชได้นำกำลังพลตีฝ่าวงล้อมของพม่าออกไปทางทิศตะวันออก ผ่านเมืองแกลง เพื่อ ไปสะสมเสบียงอาหารและรวมพลที่เมืองจันทบุรี ได้หยุดพักพลที่วัดราชบัลลังก์แห่งนี้ และวัดนี้ยังมีพระพุทธรูปโครงหวาย ที่ประดิษฐาน ณ อุโบสถเก่าที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน และเจดีย์อีก ๑ องค์ ตลอดจนได้มีการตั้งศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขึ้น และมีผู้ที่เคารพบูชานับถือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้มากราบไหว้กัน ในทุกปีวันที่ ๒๘ ธ.ค. จะมีการทำพิธีสักการบูชาที่ศาลแห่งนี้ จากการพัฒนาวัดดังกล่าวทำให้วัดเป็นที่รู้จักและเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ที่คนผ่านไปมาได้แวะเยี่ยมทุกครั้งวัดราชบัลลังก์ประดิษฐาราม 2

สถานที่ติดต่อวัดราชบัลลังก์
วัดราชบัลลังก์ประดิษฐาราม ม. 6 ตำบลทางเกวียน แกลง ระยอง21110

วัดราชบัลลังก์ประดิษฐาราม

credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ