วัดโพธิ์ทองพุทธาราม จังหวัดระยอง

วัดโพธิ์ทองพุทธาราม จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 10/10/2014, 13:15, ชม: 23 ครั้ง

วัดโพธิ์ทองพุทธาราม

ข้อมูลวัดโพธิ์ทองพุทธาราม
ชื่อทางราชการ วัดโพธิ์ทองพุทธาราม สังกัดมหานิกาย เดิมชื่อวัดโพธิ์ทอง เนื้อที่ 32 ไร่ 80 ตารางว่า เป็นวัดเก่าแก่สืบเนื่องแต่โบราณกาล ไม่ปรากฎผู้สร้าง มีชื่อเสียงด้านการศึกษา ตั้งอยู่ใกล้ชิดกับที่ว่าการเมืองแกลง(สมัยเมืองแกลงตั้งอยู่บ้านดอนเค็ด) เดิมมีต้นโพธิ์ใหญ่อายุนับร้อยปีขึ้นอยู่นับเป็นต้นไม้สำคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา จึงตั้งชื่อวัดนี้ว่า วัดโพธิ์ทอง โดยมีพระครูเมือง เจ้าคณะแขวงเมืองแกลงปกครองวัดและเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก ปัจจุบันมีพระครูบุรเขตสังฆการเป็นเจ้าอาวาส

สถานที่ติดต่อวัดโพธิ์ทองพุทธาราม
วัดโพธิ์ทองพุทธาราม ม.3 ตำบลทางเกวียน แกลง ระยอง 21110วัดโพธิ์ทองพุทธาราม

วัดโพธิ์ทองพุทธาราม2

วัดโพธิ์ทองพุทธาราม3

credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ