วัดพลงช้างเผือก จังหวัดระยอง

วัดพลงช้างเผือก จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 10/10/2014, 13:05, ชม: 21 ครั้ง

วัดพลงช้างเผือก

ข้อมูลวัดพลงช้างเผือก
ประวัติวัดพลงช้างเผือก เมื่อ พ.ศ. 2427 นายลบ นางหลง เจริญรวย บริจาคที่ดิน จำนวน 10 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา และร่วมกับชาวบ้านพลงช้างเผือกดำเนินการสร้างวัดขึ้น เรียกชื่อวัดตามชื่อของหมู่บ้านว่า “วัดพลงช้างเผือก” คำว่า “พลงช้างเผือก” เจ้าอาวาสในอดีตสมัยก่อน คือ พระราชอริยคุณาธาร อดีตเจ้าคณะจังหวัดระยองสมัยยังมีสมณศักดิ์เป็น พระใบฎีกาหล่ำ ยั่งยืน เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งขึ้น และท่านยังได้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ประจำโรงเรียนแห่งนี้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2460 ซึ่งเป็นปีที่จัดตั้งและ เปิดสอนครั้งแรก เป็นต้นมา จนถึง พ.ศ. 2485 ชื่อวัดพลงช้างเผือกเป็นวัดสังกัดมหานิกาย ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2427 วัดพลงช้างเผือก มีเนื้อที่ 11 ไร่ เป็นวัดที่มีการขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย อย่างถูกต้อง จำนวนประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆจำนวน 1,500 คน จำนวนประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมในวันปกติ จำนวน 350 คน รายละเอียดศาสนสถานประเภทวัด เป็นวัดราษฎร์ ได้รับพระราชทานวิสุงคสีมาแล้ววัดพลงช้างเผือก

สถานที่ติดต่อวัดพลงช้างเผือก
วัดพลงช้างเผือก ม.7 พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน แกลง ระยอง21110

วัดพลงช้างเผือก2

credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ