วัดภูดรนิ่มเสนาะ จังหวัดระยอง

วัดภูดรนิ่มเสนาะ จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอบ้านฉาง, 10/10/2014, 12:59, ชม: 19 ครั้ง

วัดภูดรนิ่มเสนาะ

ข้อมูลวัดภูดรนิ่มเสนาะ
พื้นที่บริเวณตั้งวัดเดิมเรียกว่า เขาห้วยมะหาด หรือเขาภูดร แต่เดิมเป็นสวนยางพาราและป่าทึบรกร้างว่างเปล่า บริเวณที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม สภาพโดยทั่วไปเป็นไร่มันสำปะหลังและสวนยางพารา ด้านทิศเหนือเป็นภูเขาเป็นเทือกยาวไปจนจรดเขานางหย่อง ภูเขาใกล้ที่ตั้งวัดเรียกว่าเขาห้วยมะหาด เริ่มทำการก่อสร้างเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2512 โดยมีหลวงพ่อหอม หรือพระครูภาวนานุโยค เจ้าอาวาสวัดชากหมาก (ขณะนั้น) เป็นผู้วางศิลาฤกษ์ ต่อมาปี พ.ศ. 2519 บริเวณที่ตั้งวัดมักจะมีน้ำท่วมอยู่เสมอ ชาวบ้านได้ร่วมกันพิจารณาย้ายที่ตั้งวัดขึ้นมาอยู่บนที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งวัดอยู่ในปัจจุบันและเริ่มจัดการก่อสร้างเสนาสนะเป็นถาวรวัตถุขึ้น และเริ่มทำการก่อสร้างอุโบสถคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทยขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2527 ปัจจุบันเสร็จสมบูรณ์และผูกพัทธสีมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับวัดได้มีการพัฒนาขึ้นมาเป็นลำดับ ปัจจุบันเจ้าอาวาสชื่อพระครูเกษมสิริคุณ (ศรีจันทร์) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 ถึงปัจจุบัน

สถานที่ติดต่อวัดภูดรนิ่มเสนาะ
วัดภูดรนิ่มเสนาะ ม. 7 ตำบลบ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 21130

วัดภูดรนิ่มเสนาะ

credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ