วัดประชุมมิตรบำรุง จังหวัดระยอง

วัดประชุมมิตรบำรุง จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอบ้านฉาง, 10/10/2014, 12:52, ชม: 22 ครั้ง

วัดประชุมมิตรบำรุง

ข้อมูลวัดประชุมมิตรบำรุง
วัดประชุมมิตรบำรุงเดิมเรียกชื่อว่าวัดหนองชุมแสง สังกัดมหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ภาค 13 ได้รับการประกาศให้ตั้งวัดเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2511 โดยมีชาวบ้านชื่อ นายใย สนั่นดัง บริจาคที่ดินให้ จำนวน 17 ไร่ ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้านชื่อนายแดง พงษ์นัยรัตน์ เป็นหัวหน้าคณะ ร่วมกันจัดหาอุปกรณ์ปลูกกุฎีไม้ขึ้น 3 หลัง และมีผู้จิตศรัทธาได้ร่วมกันก่อสร้างเสนาสนะจนวัดได้พัฒนาขึ้นเป็นลำดบและได้รับพระราชทานวิสุงคามมา เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2523 ประกอบพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2530 ปัจจุบันเจ้าอาวาส ชื่อ พระครูพิพัฒน์กิจจาภิรม (พายัพ กาญจโน) ตั้งแต่ปี 2532 จนถึงปัจจุบัน

สถานที่ติดต่อวัดประชุมมิตรบำรุง
วัดประชุมมิตรบำรุง ม. 1 ตำบลบ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 21130วัดประชุมมิตรบำรุง

วัดประชุมมิตรบำรุง2

วัดประชุมมิตรบำรุง3
credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ