วัดบ้านฉาง จังหวัดระยอง

วัดบ้านฉาง จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอบ้านฉาง, 10/10/2014, 12:48, ชม: 25 ครั้ง

วัดบ้านฉาง

ข้อมูลวัดบ้านฉาง
วัดบ้านฉางสันนิษฐานว่าเป็นวัดเก่าหรือเคยเป็นวัดเก่ามาแล้วตามคำบอกเล่าของคนเก่า ๆ เล่าว่าเดิมเป็นที่ว่างเปล่า มีซากสิ่งก่อสร้างเป็นเค้าโครงแสดงว่ามีการก่อสร้างที่ไม่ปรากฎยังมีเสาตั้งอยู่ 2 ต้น มีต้นไม้ที่มักจะปลูกไว้ในวัดอีก 2 ต้น คือต้นจำปา 1 ต้น และต้นพิกุล 1 ต้น ต่อมาประมาณ พ.ศ. 2417 ชาวบ้านได้ก่อสร้างกุฎี และศาลาขึ้นใหม่ในเนื้อที่ดังกล่าวข้างตนโดยมีนายยาและนางทอง สองสามีภรรยาเป็นหัวหน้า ที่ดินที่ตั้งวัดนนี้เป็นที่ดินวัดเดิม สันนิษฐานว่าประชาชนได้หักล้างถางพงขึ้นอีก ปัจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ 35 ไร่ นับตั้งแต่เป็นวัดมาเมื่อ พ.ศ.2417 ถึง พ.ศ.2554 บ้านฉางมีอายุได้ 136 ปี มีเจ้าอาวาสปกครองมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันจำนวน 18 รูป ปัจจุบันเจ้าอาวาสชื่อพระมหาแสวง อินฺทวีโร

สถานที่ติดต่อวัดบ้านฉาง
วัดบ้านฉาง ม. 5 ตำบลบ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 21130วัดบ้านฉาง

วัดบ้านฉาง2

วัดบ้านฉาง3

credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ